‘MUÇEV, Ege ve Akdeniz kıyılarını talan ediliyor’

MUÇEV’in bir Vakıf değil Limited Şirket olduğunu söyleyen GÜZEL Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı; “Muğla Valiliği ‘Muğla’ya Hizmet Vakfı’ ile Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Etraf Müdafaa Vakfı (TÜÇEV) ortak kuruluşu olan MUÇEV Tıp. Tic. Ltd. şirketidir. Bugüne kadar uygulamalardan anlaşılacağı üzere bu şirket Ege ve Akdeniz kıyılarını ihalesiz, pazarlıksız, kontrolsüz biçimde talan etmektedir” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Muğla Turizm Etraf Vakfı’na (MÜÇEV) 10 yıllığına verilen 160 dönümlük günübirlik kullanım alanına ait kontratın kısa bir müddet sonra mahkeme tarafından iptal edilmesine karşın, MÜÇEV şirketinin buradaki işletmecilerden kira bedeli istemesini, bir soru önergesi ile meclise taşıdı.

Subaşı, bahis hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Müdafaa Genel Müdürlüğü ile Muçev Tıp. Tic. Ltd. Şti. ortasında 07.10.2020 tarihinde imzalanan bir kontrat ile Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Belek Özel Etraf Muhafaza Bölgesi hudutları içinde, 159.680,59 m2 yüz ölçüme sahip alanda bulunan günübirlik kullanım emelli 10 yıl için kiraya verildi.

Vatandaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin başlattığı hukuksal gayret sonucunda Ankara 9. Yönetim Mahkemesi 11.11.2021 tarih ve 2021/1681 Temel ve 2021/2026 Karar sayılı kararı ile evre süreci iptal edilmiş, bu yerin Muçev tarafından tahliye edilmesine ve Bakanlığınız tarafından teslim alınmasına hükmedilmiştir.

Bu karar doğrultusunda Bakanlığınızın Tabiat Varlıklarını Müdafaa Genel Müdürlüğü 10/12/2021 tarihinde bu Özel Etraf Muhafaza Bölgesi içine yer alan günübirlik kullanım alanını teslim almıştır”

“HİÇBİR HİZMET VERMEDİ, MUKAVELE YAPMADI”

Muçev şirketinin, bu alanı yaklaşık 1 yıl müddetle elinde bulundurmuş lakin hizmetinin kelam konusu olmadığını lisana getiren Subaşı, Muçev’in bölgedeki site ve otellere bildirimde bile bulunmadan, kira mukavelesi imzalamadan alan kullanım bedeli talep ettiğini belirterek, şöyle devam etti;

“Buna karşın Muçev, bu bölgede yer alan Site ve Otellere mahkeme bitip, araziyi geri teslim ettikten sonra ‘Şirketimizle kira kontratı imzaladığınız ve rastgele bir alan kullanım bedeli ödemediğiniz tespit edilmiştir.

20.10.2020-19.10.2021 (365 gün) için kullanım bedelini, bildirisinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz gerekmektedir. Aksi halde tüm hukuksal yollara başvurulacaktır’ formunda ihtar yazısı göndermiştir.

Oysa Muçev, hiçbir halde site ve otellere kontrat için başvurmamış, kontrat yapılmadığı halde afaki sayıları alan kullanım bedeli olarak talep etmektedir.

Ayrıca MUÇEV bir limited şirket olmasına karşın, çıkarılan bu hukuksuz alan kullanım bedelinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Metodu Hakkında Kanun uyarınca tahsil edileceğini ihtar etmiştir. Bu uydurmaca bir talan düzenidir”

“İHALE VE İLAN NEDEN YOK”

Anayasa’nın 43. Unsuru uyarınca, kıyıların herkesin eşit ve özgür kullanımına açık olan ve kamu faydasına kullanılması mecburî olan bir alanlar olduğunu hatırlatan DÜZGÜN Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı şöyle konuştu:

“Anayasa kararı ile Haksızlığı Yönetim Mahkemesinde tespit edilen ve iptal edilen sürece karşın, Muçev, kendisine verilen hangi yetkiyle istediği muhafaza bölgesini, kıyıları, limanları ihalesiz-ilansız kiralayabilmekte ve buna karşın buradaki kıyılardan faydalanan vatandaşlarımızdan meşhur ‘Deli Dumrul’un hesabı geçenden 5 akçe geçmeyenden 10 akçe’ gibisi bir uygulamayla alan kullanım bedeli talep etmektedir.

Bu haksız, hukuksuz ve dayanaksız uygulama hakkında Bakanlığınızın gerekli inceleme süreçlerini başlatarak müdahil olması, sorumluların tespit edilmesi ve bu haksızlığa son verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Hasan Subaşı, husus ile ilgili olarak, Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılmak üzere şu soruları yöneltti:

-Antalya İli, Manavgat İlçesi Çolaklı Mahallesi Belek Özel Etraf Muhafaza Bölgesi hudutları içinde yer alan Muçev’e ne kadar bedel karşılığında kiralanmıştır?

-Bu alanla ilgili Ankara 9. Yönetim Mahkemesi’nin kararı ve kararı sabit iken, hangi münasebet ve yetki ile Muçev haksız olarak kiraladığı alanda bulunan vatandaşlarımızdan alan kullanım bedeli talep edebilmektedir?

-Bugüne kadar hangi kıyı ve kıyılar, iskele ve denizsel alanlar Muçev’e kiralanmıştır?

-Vatandaşların anayasal hakkı olarak kıyılardan ve denizlerden özgürce faydalanması hakkına ziyan veren bu kiralamaların ve talep edilen alan kullanım bedellerinin iptal edilmesi konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

-Bahse alan kullanım bedeli tahsil edilmesine ait Muçev tarafından gönderilen ihtarlardan Bakanlığınız haberdar mıdır? Vatandaşlarımız bu türlü bir alan kullanım bedeli ödemeleri gerekiyorsa, neden şimdiye kadar Bakanlığınız talepte bulunmamış ve Muçev tarafından tahsil edilmek istenmektedir?

-En güzide kıyılarımız ve sit alanlarımıza tasallutu olan bu şirketin gerisinde birtakım güçleri göstererek kamu kurumlarının yıpranmasına neden olan aksiyonlarına bakanlığınız ne vakit dur diyecektir.

-Yargının iptal ettiği kontrata karşın şirketin tahsilata yeltenmesi Bakanlığınızca hukuksuz süreç sayılmıyor mu?

Yorum yapın